Месец: март 2019

Бързи и потребителски кредити

Револвиращ кредит

Револвиращият  кредит не е много широко познат в България, но със сигурност може да ви бъде от полза след като се запознаете с неговите особености и какво всъщност представлява. Револвиращият кредит е определен вид заем, осигуряващ  достъп до конкретна сума пари на кредитополучателя, докато той не достигнете максималната позволена сума или иначе казано кредитния лимит. …

Какво е ГПР

Изчисляване и значение на Годишен процент на разходите При кандидатстването за кредит няма как да не срещнете  термина „Годишен процент на разходите”.  При тегленето на кредит, всеки се е сблъсквал с различни финансови понятия, значението на които е добре да познаваме. Едно такова понятие е и ГПР (Годишен процент на разходите).  Задължение на финансовите институции …

Съдействие за кредит

Експресно съдействие за кредит / съдействие за отпускане на кредити Когато ви се наложи да използвате услугите на кредитните институции, но в същото време имате лошо кредитно минало, значи е време да обмислите услугата съдействие за кредит. Тя е подходящ инструмент и в случаите, когато сте човек, който няма възможност да гарантира постоянни доходи, но …

Kредит с фиксирана лихва за целия период

Какво всъщност означава понятието кредит с фиксирана лихва? Известно е, че когато теглим кредит, освен основната получена сума, която се нарича главница, ние дължим и съответната лихва. В различните видове заеми тази лихва може да бъде както фиксирана, така и плаваща. В първия случай сумата е точно определена и не търпи промени във времето. През …