Месец: април 2021

Бързи и потребителски кредити

EasyCredit

      Компания: Easycredit Пример: ГПР по заем от 1000 лв. за срок от 6 месеца е 49.02%.ГПР зависи от срока и ползваната сума.ГЛП по заем от 1000 лв. за срок от 6 месеца е 40 %.Годишният лихвен процент е фиксиран за целия срок и не се променя.        Минимална сума 200 …