Месец: януари 2022

Бързи и потребителски кредити

Заличаване на ЦКР

Какво означава заличаване на ЦКР? Не можете да получите достъп до заем, защото името ви фигурира базата данни на Централния Кредитен Регистър като лош платец? В следващата статия ще ви представим всичко, което трябва да знаете за Регистъра и какви са методите, чрез които можете да бъдете заличени. Разберете как можете да се отървете от …

Бързи кредити отпускане

Мислите ли да вземете заем? Вижте каква е процедурата за отпускане на бързи кредити Всички имаме ситуации, в които изведнъж изпадаме в нужда от пари за неочакван разход. Плащането на зъболекар, автомобилен механик или закупуване на нова пералня на мястото на счупената не е прищявка, а необходимост. Няма за какво да мислите – трябва да …

Бърз кредит от банка

Бърз кредит от банка може да бъде получен, ако имате добра кредитоспособност. Това е термин, който описва способността за погасяване на възникнало задължение за заем заедно с лихви, ако са начислени, в рамките на срока, определен в договора за заем. Въз основа на кредитоспособността, банката решава дали да приеме или отхвърли заявлението за кредит. За …