Бързи кредити без лихва / 0%

Бързи и потребителски кредити

Бързи кредити без лихва / 0%

Търсите безлихвен първи кредит за 1 месец

Кредисимо е компания, която разглежда всеки индивидуален клиент по персонален начин, опитвайки са да разбере какви са неговите потребности. Кандидатстването за бързи и лесни кредити изцяло онлайн от Кредисимо става лесно, бързо и удобно от каквото и да е фиксирано или мобилно устройство от всяка точка на страната. Всеки клиент може да кандидатства без такса за разглеждане на документите. Изпращането на онлайн запитване не ангажира потребителите с договор за онлайн заем. Същевременно вече сключения договор може да бъде анулиран по инициатива на потребителя в срок от 14 дни.

Безлихвен кредит до заплата

Гражданите имат възможност да избират между два различни финансови продукта, в зависимост от индивидуалните си потребности.  Credissimo плюс гражданите имат възможност да кандидатстват за заем на стойност между 200 и 2 000 лв. и да погасят задължението по него чрез месечни вноски за период между 3 и 18 месеца. Следващият продукт е Credissimo до заплата, с който се предвижда отпускане на суми в размер  между 100 и 600 лева, където срока за погасяване е между 15 и 30 календарни дни.

Гражданите могат да получат желаната от тях сума без да стават от компютъра, без да се редят по опашки и да чакат по гишета буквално за минути.

Попълването на заявлението, разглеждането на конкретния случай, одобрението и отпускането на сумата става само с няколко клика.

Ако кредитоискателят не се чувства уверен, че може сам да попълни своето заявление, служител на Кредисимо може да му съдейства. Той може да го упъти и при взимането на информирано решение в избора на конкурентни продукти или начин на погасяване на паричното задължение.

Лихвеният процент за всеки клиент се определя в зависимост от неговите потенциални възможности да погасява задължението.

На коректните клиенти се предлагат преференциални условия.

Крайният срок на заема може да бъде удължен при нужда.

Предвижда се, също така, възможност за рефинансиране на потребителски кредит , когато е необходимо.

Гражданите получават парите си до минути на личната си банкова сметка, чрез касите на Изи Пей и Фаст Пей или в брой.

Отпусканите суми могат да послужат за текущи нужди, ремонтни дейности, подаръци за семейството или приятелите, туристически пакети, обслужване на лека кола и др.

Финансовите продукти са предназначени за всички пълнолетни български граждани – студенти, пенсионери или хора с малки предприятия.