Бързи кредити без трудов договор

Бързи и потребителски кредити

Малки бързи кредити online без трудов договор

Има много и различни ситуации в живота, когато попадаме във финансова криза. В свободната икономика това не е необичайно. Този пост ще опише накратко онлайн кредитите, които се отпускат на кредитния пазар за хора без постоянен трудов договор и регулярен, постоянен доход.

Кредит без договор за работа – възможно ли е?

Много хора могат да останат продължително време безработни и да се сблъскат със стресови ситуации, така че им е необходим кредит, дори ако не работят по това време. Често задаваме въпроси като: Има ли възможност да заемем пари, ако сме безработни?

Нека да стане ясно. Първият вариант е валиден за всяко лице, което е самостоятелно заето и няма месечна заплата. В тази категория са както хората със свободни професии, така и тези, които работят в чужбина. Има банки, които обявяват публично, че финансират и хора, които работят в чужбина поне една година, ако имат редовен трудов договор.

Те също могат да получат т.нар. кредит за хора без работа и хора, които имат доход от друг алтернативен източник.

Онлайн заем без договор за работа – условия

Въпреки това, за да може банката да разгледа нашата молба за кредит, трябва да имаме документ, който да показва източника и вида на дохода, който получаваме. В този случай можем да дадем пример с лицата, които имат договор и приходи от наем и могат да покажат юридически договор. Заемодателите са склонни да им отпускат бързи или потребителски заеми, дори ако нямат работа или минималния шестмесечен срок на последната длъжност.

Не на последно място, хората, които имат доходи от източници, различни от регулярен фиксиран доход по трудово правоотношение, също имат право да отидат в избрана от тях банка или кредитна компания, за да проверят дали този вид доход е приемлив.

Добро решение, когато става въпрос за такова кредитиране е, когато кандидатът може да представи на заемодателя платежоспособен гарант. Той може да гарантира със своята заплата или пък може да представи своя недвижима собственост като обезщетение. Кандидатът за кредит също може да кандидатства за заем и да получи положително становище, ако представи своя собственост като гараж, къща или апартамент. Това е свързано с по-висок риск за вас, защото трябва да заложите дома или вилата, за да обезпечите дълга от кредитната институция. Такъв кредит ви позволява да се възползвате от по-голяма сума пари за по-дълъг период от време.