Бърз кредит от банка

Бързи и потребителски кредити

Бърз кредит от банка

Бърз кредит от банка може да бъде получен, ако имате добра кредитоспособност. Това е термин, който описва способността за погасяване на възникнало задължение за заем заедно с лихви, ако са начислени, в рамките на срока, определен в договора за заем. Въз основа на кредитоспособността, банката решава дали да приеме или отхвърли заявлението за кредит.

За да оцени вашата кредитоспособност и да ви отпусне бърз кредит, банката анализира вашите месечни доходи (за предпочитане доходи от трудов договор, за предпочитане подписани за неопределен период), разходи за живот и задължения за кредит (включително заеми, които често включват също лимит за кредитна карта). Данни като документи, удостоверяващи собственост върху имот и жилищно състояние или броят на издръжките също се вземат предвид.

Отпускането на бърз кредит от банка след оценката на кредитоспособност се основава и на доклад от базата данни на ЦКР – Централния кредитен регистър, който записва историята на вашите кредитни задължения, както положителни, така и отрицателни. Данни за историята на закъснелите погасени заеми са на разположение в ЦКР за пет години от прекратяването им. Затова си струва да изплащате всички заеми навреме, за да избегнете неприятни изненади в отчетите на Регистъра.

Бързи банкови кредити без доказан доход

Също така, ако нямате трудов договор, ще ви бъде трудно да получите одобрение за бърз заем от банка. За нея точно такова споразумение дава най-голямата гаранция за стабилна печалба и предполага безпроблемно изплащане на заема.

Обърнете внимание, че вашата кредитоспособност се влияе от размера на кредита, наличен на вашата кредитна карта. Дори ако не използвате кредита си, ще го имате  наличен на вашата карта. Ако лимитът на картата е например 1 000 лева, тази сума ще бъде добавена към месечните ви разходи.

Бързи онлайн банкови кредити

В обобщение, банковите кредитни анализатори внимателно проверяват връзката между вашите приходи и разходи, преди да ви отпуснат кредит. Разбира се, въпреки че специалистите ще изчислят, че вие ​​сте в състояние да изплатите заема, дори и при най-строгите изисквания, това не трябва да се случва. Следователно, кредитоспособността ви е добре първо да бъде оцененеа от вас самите.