Бърз кредит по телефона

Бързи и потребителски кредити

Бърз кредит по телефона

С този пост ще ви запознаем с лихвените проценти и условия за кредит за телефонните заеми. Както при всички бързи онлайн заеми или заеми за лични нужди, достъпът до заем чрез мобилен телефон, зависи от изпълнението на определени критерии:

Възраст за отпускане на кредит по телефона

Трябва да сте на възраст между 18 и 65 години, като всяка небанкова компания има собствени възрастови условия, някои могат да отпускат заеми от 21-22-годишна възраст и само до 65-70-годишна възраст, докато други могат да я ограничат или увеличат;

Критерии за бърз кредит до минути по телефона

– Получаването на регулярни приходи от определен източник – те попадат в обхвата на месечния доход, приет от кредитора, е едно от най-важните условия. Добре е да се  има предвид, че доходът е гаранцията, която предоставяте на кредитора, когато искате да вземете пари назаем без обезпечение;

– Гражданство и пребиваване – такива заеми се отпускат на тези, които изпълняват условието, свързано с гражданството и пребиваването им в страната. Това означава, че ако сте българин, живеещ на територията на България, със сигурност ще имате достъп до такъв заем по телефона. Някои небанкови финансови дружества също предлагат на сънародниците ни, които работят извън страната, възможността да получат достъп до такъв заем;

– Притежаване на документи, удостоверяващи източника на дохода – макар че много компании не изискват доказателство за заплата или документи за доказване на стабилен доход (особено в случаите на лица, чиито доходи могат лесно да бъдат потвърдени чрез банково извлечение), много е възможно кредитора да го изиска. По отношение на документите за самоличност трябва да се помни, че такъв заем е личен, което означава, че може да бъде поискан от лицето само с актуален документ за самоличност;

– Извлечение от банкова сметка, имейл адрес и номер на мобилен телефон – тези данни служат като средство за комуникация и превод на пари, когато кредитът е одобрен.