Заем срещу запис на заповед

Бързи и потребителски кредити

Заем срещу запис на заповед

Заем срещу запис на заповед е вид заем, при който обезпечението е писмения документ, наречен заповед, който съдържа категоричното обещание за връщане на сумата на кредитора

Какво представлява кредит срещу запис на заповед

Запис на заповед е много важен документ, който пред банките играе роля на гаранция, че клиента ще върне средствата в посочения в договор срок. Със запис на заповед се договарят всички отговорности и отношения между двуте страни. Така, ако клиентът спре да погасява редовно кредита, той ще бъде изправне пред съда. В документа потребителят писмено обещава, че се ангажира с погасявнето и ще го направи в оговорения срок.

Силните и слаби му страни на кредит срещу запис на заповед

Една от силните страни на този вид кредит е, че ако потребителят е добре осведомен и може да попълни правилно нужните документи, то сключването на договора става бързо и лесно. Този вид кредити са удобни и гъвкави, ккто за кредитора, така и за кредитоползватель. Но също така, носят и някои рискове и за двете страни.

Има много казуси, при които са идентифизирани злоупотреби. За да не се стигне до измама, е добре да се познава чл. 535 на Търговския Закон. Желателно е познаването на условията за правилно попълване на този документ, за да може той да им гарантира спокойствие. Ако не се чувствате сигурни, по добре се свържете с адвокат. Ако нямате време да се запознаете детайлно с този член на Търговския Закон, по-добре не рискувайте и се обърнете към кредитните компании за онлайн кредитиране и изтеглете кредита от някоя от утвърдените фирми.