Заличаване на ЦКР

Бързи и потребителски кредити

Заличаване на ЦКР

Какво означава заличаване на ЦКР?

Не можете да получите достъп до заем, защото името ви фигурира базата данни на Централния Кредитен Регистър като лош платец? В следващата статия ще ви представим всичко, което трябва да знаете за Регистъра и какви са методите, чрез които можете да бъдете заличени. Разберете как можете да се отървете от негативната история и регистрацията от списъка на лошите платци, както и дали е възможно експресно изчистване на ЦКР.

Как да заличим отрицателната кредитна история?

Как да заличат кредитното си досие е често задаван въпрос от кредитопотребителите с лоши кредити! Ако данните са въведени въз основа на наистина лошо обслужвани от вас заеми няма начин или документ, който да заличи данните. Те се изтриват автоматично едва когато мине периода на давност, който е правно установен и е 4 години.

Можете да се информирате дали сте в ЦКР, като изпратите писмо. Отговорът може да се получи с обратна разписка по пощата или като посетите лично седалището на Регистъра.

Ако е допусната грешка и на ваше име фигурира кредит, който не сте теглили, може да се обърнете директно към банката или фирмата, за която фигурира в базата данни  вашия дълг.

В случай на казус, различен от гореописаните, най-добре е да се обърнете към експерт

 

Обект на дейност на ЦКР

Основните дейности на ЦКР са събиране и обработка на данни за клиентското портфолио на участниците в кредитните сделки.

ЦКР се занимава с цялостна информация и анализ, с цел кредитните организации да могат да извършат по-добре техните:

  • Оценка на кредитоспособността и определяне на степента на задлъжнялост;
  • Идентифициране и количествено определяне на кредитния риск;
  • Повишаване качеството на кредитите
  • Установяване на единни критерии за оценка на клиентите (точкуване)
  • Финансово-банково консултиране.

Благодарение на тези методи на реципрочност всяка институция може да разполага с реална информация за историята на всеки един кандидат за кредит, дори ако е нов клиент. По този начин шансовете банковите и небанковите институции да бъдат измамени от човек, който вече има заем, който не може да плати, намаляват значително.