Кредити за държавни служители

Бързи и потребителски кредити

Кредити за държавни служители

Заеми за държавни и общински служители

Кредитите за служители, работещи на държавна работа се отпускат на конкретна група хора, които се ползват от привилегии. В България има много банки и кредитни компании, които предоставят заеми на тази група хора. Тъй като държавните  служители обикновено работят  на трудов договор, образовани са и профилът на професията им се приема за специализиран, те не се определят от кредиторите като рискова грума. Тяхното правоотношение с държавата им гарантира висока сигурност на доходите, каквато хората, работещи в частния сектор нямат. Както частните, така и държавните банки, както и всички фирми за краткосрочни кредити отпускат лесно кредити на държавните служители и то с привилегии.

Атрактивните оферти за заемите за държавни или общински служители най-често са бързи или потребителски.

При бързите и потребителски кредити за държавни служители лихвите са изгодни, а процедирата по кандидатстване, получаване на положително становище и усвояване на средствата става до 24 часа. Предимството на тези кредити е, че лихвата не се променя през целия период на погасяване. Тези заеми имат и друго предимство. В случай, че сте на трудов договор към държавна институция, за да бъдете одобрени за заем, не се изисква гарант, попечител или обезпечение.

Размерът, за който може да кандидатствате е 10 000 лева. Фирмите решават за всеки кандидат индивидуално, дали отговаря на условията и дали доходите му го правят подходящ за желаната от него сума. Лихвата не се промеря за целия срок, а средствата се отпускат в българска валута.

В случай, че подадете заявлението от името на фирма, погасителния период ще бъде по-кратък. Едно от условията на кредитните компании е да не сте на повече от 65 г. до датата, на която ще погасите заема.