Кредити за нелоялни клиенти

Бързи и потребителски кредити

Кредити за нелоялни клиенти

Банките отказват да отпускат заеми на тези, които в миналото са имали просрочия и необслужвани кредити, а това е повлияло негативно върху репутацията им на кредитополучатели в Централния кредитен регистър. Просрочените кредити са закъснения, които са довели до съдебни решения за събиране на вземания от съдия изпълнители. Какво да правим, когато банките не ни дават пари заради лоша кредитна история?

krediti-online-byrzi

Добре е да знаете, че поради електронно поддържаната софтуерна система от база данни в наши дни, финансовите институции са склонни да не отпускат кредити на хора, които не плащат навреме задълженията си. Това може да са не само традиционни кредити, но и задължения към мобилни оператори, които са натрупали дългове по сметки за комунални услуги и такива, които не внасят своите осигуровки.

Заеми за нелоялни клиенти

Има и такива кредитори обаче, които смятат, че не винаги причината за всичко това е по вина на клиента. Не е необичайно, когато банките третират клиента като рисков и считат, че той няма достатъчно висока кредитоспособност, за да му отпуснат заем. При оценката на кредитополучателя друга банка може да приеме, че дори и клиента да има непогасени задължения, то те са твърде малки и са в самия край на погасяването на един по-голям кредит. Тогава някои банки може да приемат съществуващия остатък от дълга за несъществен и да преценят, че една такава финансова тежест върху портфейла на гражданите, не е от значение за тях.  Те също могат да бъдат толерантни към хора с малко опит на последната работа, макар че по принцип банките имат изискване клиентите да работят поне около половин година на последната си работа.

В такива случаи се оценява профила на професията (индустрията), в която лицето работи и възнаграждението на тази професия. В края на краищата, важно е да се изчисли колко бързо клиентът може да намери работа, ако я загуби, защото в противен случай, той ще стане един от многото нередовни платци, които носят неприятности на банките.