Кредити за нередовни платци

Бързи и потребителски кредити

Кредити за нередовни платци

Ако желаете да кандидатствате за кредит и мислите че банките ще ви откажат или вече сте опитали в няколко и те са отхвърлили заявката ви за кредит на основание, че в ЦКР името ви фигурира в списъка на нередовните кредитопотребители, можете да опитате да получите заем от институция за микрофинансиране. Такива организации предлагат кредити за нередовни платци и най-вероятно ще одобрят кандидатурата ви. В момента на кредитния пазар у нас съществуват множество финансови организации, като в някои от тях можете дори да кандидатствате онлайн и да получите сумата, от която се нуждаете и която банките ви отказват.

krediti-online-byrzi

Бързи кредити за нередовни платци

Кредитите от фирмите за бързи кредити , тъй като за тях финансовия ангажимент с вас е вид пасив, може да ви одобрят за по-малка сума и да ви я отпуснат за по-кратък период или да ви начислят малко по-висока лихва.

Можете също да се опитате да получите заем чрез поръчител или гарант, но в този случай няма да бъде лесно да се намери някой, който да приеме такъв риск, тъй като напоследък често се срещат казуси на неизпълнение от страна на главния длъжник по кредитите, който гарантът ще трябва да плати и то с наказателните лихви. Тази опция може да се счита за надеждна, ако поръчителят или гарантът са някой от вашите приятели или роднини и ако той ви има голямо доверие и е платежоспособен.

Къде мога да получа заем с лоша кредитна история?

Обсъждайки проблема с кредитите за хора с влошена кредитна история, имате няколко възможности, с които може да получите кредит. Такъв заем отпускат и някои банки и финансови организации, където можете да получите кредит с лоша кредитна история, ако отговаряте на определени условия, свързани с гарант или залог. Въпреки това, специалистите съветват да бъдете внимателни, за да не си създавате проблеми като просрочените кредити. За да поддържате добра кредитна история, трябва да погасите кредита си своевременно, спазвайки всички условия в договора ви за кредит.