Кредити на седмични и месечни вноски

Бързи и потребителски кредити

Онлайн кредитите на седмични и месечни вноски представляват бързи сделки с небанкови институции, с помощта на които, може да запълните празнините в бюджета си.

Небанковите финансови институции от няколко години предлагат онлайн кредити с гъвкави възможности за погасяване на равни седмични или месечни вноски, в зависимост от това как ви е по-удобно да ги погасявате.

Какви са тези опции, какви са лихвените им проценти и на какви условия човек трябва да отговаря за такъв бърз кредит, ще се опитаме да отговорим в следващите редове.

Предимно става въпрос за кредити от небанкови институции, които не изискват гаранции и за тях може да се кандидатства изцяло онлайн.

Лихвените проценти в България продължително време останаха сравнително ниски, но е добре внимателно да анализирате всяка оферта, ако искате да кандидатствате в бъдеще за такъв заем със седмични или месечни вноски.

Променливите лихвени проценти могат допълнително да увеличат крайните разходи за бърз небанков кредит.

Фирмите отпускат не само краткосрочни заеми с малък период на погасяване като кредит до аванс или кредит до заплата, но и по-големи суми с по-голям срок на кредитирането до няколко години, така че офертите са сходни с тези на банките по отношение на сумата и периода.

Фирмите, които не са банкови институции, в момента предлагат едни от най-добрите оферти в тази индустрия.

Получаването на кредит на седмични или месечни вноски се извършва в две стъпки, които са дори по-прости, отколкото в банката.

След като кандидатът подаде заявление до избраната от него кредитна компания, служител на фирмата се свързва по-късно с него, за да уточнят формалностите.

Лицето, което иска да кандидатства, трябва да знае, че се нуждае от документ за самоличност и при някои фирми от документ за доходите. Обикновено лихвата е фиксирана.