Кредити при развод

Бързи и потребителски кредити

Кредити при развод

Какво става с кредита при развод

Животът е това, което ни се случва без да сме го планирали. Семействата често теглят кредити и обикновено хората не мислят какво ще се случи с тези задължения, ако се стигне до развод. Значителен е броят на хората, които не знаят какво ще се случи с ангажимента към банката или кредитната компания, след като се разделят. Особено сериозен е въпросът, когато е изтеглена ипотека, погасявана и от двамата съпрузи.

krediti-online-byrzi

Разделяне на кредити при развод

Опциите са няколко и те са описани в Семейния кодекс. В първия случай, имотът се разделя между двете страни. Така кредита се изплаща поотделно от двамата съпрузи. Може да не се стига до това, ако е направено предварително брачно споразумение и е нотариално заверено. Съпрузите в този случай предварително се договарят във връзка с имота и се изясняват конкретните им ангажименти по плащанията. Така и двамата ще имат яснота какви са отговорностите им и как точно ще се направи плащането. Съществува и друг вариант и при нещо ситуацията е по-проста. Възможно е всичко между мъжа и жената да се раздели по равно. Това важи и за придобивките след сключване на брака. Така и двамата имат равни права и след развода, следва да получат по равен брой от нещата.

Обикновено след развод у нас най-разпространена е третата опция и не се стига до спорове. Но има и много семейства, които са подписали брак по стария Семеен кодекс, при който са теглили ипотечен или потребителски заем. Това води до още по-големи трудности при разделянето на имуществото между двамата съпрузи, ако се стигне до развод.

Разводите ежегодно наброяват няколко хиляди за цялата страна, а с тях и казусите при разпределянето на ипотечните и потребителските заеми. Всеки от съпрузите след развод мисли, че партньорът му следва да поеме по-голяма отговорност в изплащането на задълженията. Има и много юридически клопки и сложни за интерпретиране казуси, които засягат банковите и небанкови дружества, предоставили заемите.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

  • Подялба на кредит при развод
  • Може ли да се прехвърли кредит при развод
  • Делба на апартамент след развод