Кредитни институции

Бързи и потребителски кредити

Кредитни институции

В България през последните години на финансовия пазар оперират два вида небанкови кредитни институциинови, стремящи се да се утвърдят и стари, вече познати на българския потребител кредитни компании. Всички кредитни институции, действащи легално, са включени в специален регистър на БНБ на финансовите институции. В този пост ще разгледаме темата какво е институция, занимаваща се само с кредити и какво е институция, работеща и с депозити и много други сделки, освен кредитните сделки.

Кредитни институции в България

Трябва да знаете, че небанковите заеми  от лицензирани финансови организации се използват за ежедневни разходи, като например:

  • Ремонт на автомобили;
  • Подмяна на електроуреди;
  • Закупуване на настолен компютър или лаптоп, в случай че старият се повреди и трябва да го замените възможно най-скоро.

Същевременно банковите заеми са за по-големи инвестиции , като например:

  • Да си купите кола;
  • За закупуване на имот, къща или апартамент;
  • За цялостен ремонт на дома.

 

Разлика между кредитна и финансова институция

Каква е максималната сума пари, която трябва да вземем назаем и какви са причините да вземем кредит е въпрос, на който всеки човек трябва да отговори спрямо своята ситуация.

Размерът на кредита, който може да се одобри за един конкретен потребител, зависи от политиката както от небанковите, така и на банковите дружества, тъй като всяка компания предлага различни суми, според доходите, кредитната история и цялостната кредитоспособност на кредитоискателя. Има голяма разлика в заеманата сума. Като цяло, ако вземете назаем от онлайн заемодател, ще получите по-малка сума, отколкото ако сте заели от банката.

По отношение на срока на връщане на средствата, кредитните компании отпускат по-малки срокове в сравнение с банките. Небанковите дружества обаче в последните години практикуват услугата разсрочване на кредит, което е удобно и ви осигурява известно спокойствие, ако не можете да върнете парите в договорения срок.