Кредит без превод на работна заплата

Бързи и потребителски кредити

Кредит без превод на работна заплата

Съществуват кредити без превод на работна заплата. При тях не се нуждаете от банкова сметка за парите, които получавате.

Обикновено, когато отивате в банката, за да получите бърз кредит, също така отваряте банкова сметка, за да ви бъдат прехвърлени парите, след като сте били одобрени.

На първо място може да не се нуждаете от банково извлечение.

Заемодателят ви може да поиска доказателство за доходи от месечната ви заплата или друго доказателство за средствата, които получавате, защото банките проверяват източника на доходите ви в базата данни.

Кредити с ниска лихва без превод на работна заплата

Условията за получаване на заем не са толкова трудни, когато кредитът е отпуснат за един месец или с кратък период на погасяване.

Ако не можете да изпълните условията на банката и не ви бъде разрешен заем, тогава можете да вземете спешен заем с лихва от 0% за първия един месец от небанково дружество.

Хората, които кандидатстват за кредит от небанкови институции често са тези с по-ниски доходи или просто нямат трудов договор, сключен за неопределен период. В такъв случай те могат да получат пари на основание, че получават приходи от алтернативни източници.

Съществува и проблемът с онези, които са с неплатени задължения в ЦКР и не могат да получат банков заем.

Ако се обръщате към кредитна компания и фигурирате в Регистъра като лош платец, също има вероятност да получите парична сума, само че в такава ситуация, цената на кредита ви ще е малко по-висока.

Добре е да знаете, че не всички финансови институции приемат заявки за кредити без извлечение от банкова сметка.

Много от тях предпочитат да изпращат пари по банков път и след това е логично, че те се нуждаят от номера на сметката на бенефициента.

Има обаче и небанкови институции, които си сътрудничат с банките и по този начин правят възможно получаването на кредит от гише на клон на банката, когато имате банкова сметка в нея.