Кредит в левове или кредит в евро?

Бързи и потребителски кредити

Кредит в левове или кредит в евро?

Какъв кредит да изберем – кредит в евро или лева?

Обикновено, при теглене на заем, на хората им се налага да посочат валута, в която желаят да бъде. Кредитите в евро са много популярни заради по-изгодните лихви.

Ипотечни заеми

Възниква въпроса, да теглим ли заемите си в европейска валута, след като при нея лихвите са по-малки и за какво да внимаваме. Другият въпрос е свързан с тегленето на заеми в други чуждестранни валути като долари и франкове. Всъщност тези типове заеми носят известни рискове, които се отнасят до възможния растеж на цената на валутите, защото това неминуемо ще водеве до покачване на месечната вноска по погасяване на вашето задължение в неговата левова равностойност.

Възприетият принцип от експерти и кредитползватели е да се тегли заем във валутата, в която получавате вашата работна заплата.

При заемите в българска и европейска валута, може да се твърди, че този риск е минимален, тъй като левът е с фиксиран курс, спрямо еврото, благодарение на валутния борд. Същевременно, добре е да се знае, че значителен дял от външната търговия и корпоративните заеми на големите фирми с в евро, поради което така или иначе вече е извършна евровизация на нашата икономика в относителна степен.

Разлики в лихвите на кредитите в лева и евро

Разликата в лихвените нива на заемите в българска и общоевропейска валута може да варират в зависимост от конкуренцията, движението на пазара и от привлечените финансови обеми в двете валути от банките. Едва ли може да се направи прогноза за дълъг период от време на крайния резултат в целия размер на оскъпяването на двата вида кредити. От всичко изредно по-горе, може да се заключи, че плаващите лихви на заемите в двете валути за потребители се формират на основата на пазарните индекси или се базират на различни основи за изчисление. Най-често при левовите и евро заемите се използват пазарните лихвени индекси SOFIBOR и EURIBOR. Макар тенденциите в този сегмент при промяна на индикаторите за дълъг период от време разликата в лихвите на кредитите в българска и европейска валута може да се повиши или да се понижи при промяна на базата, която формира плаващия лихвен процент.