Кредит по време на майчинство

Бързи и потребителски кредити

Кредит по време на майчинство

Пари на заем за майки и за бременни

Искам кредит, но съм в майчинство?

Жените, които получават обезщетение по майчинство изпитват големи трудности при получаване на заем от банка. Когато се нуждаят от допълнителни средства, те имат проблем с това, че банките не признават майчинството за доход, тъй като считат, че майчинството е неприкосновено. По този начин банковите дружества възприемат младите майки за хора без подходящ вид възнаграждение, от което да могат да погасяват отпуснатите средства.

Кредити в период по майчинство

Жените, които получават обезщетение по майчинство изпитват големи трудности при получаване на заем от банка. Когато се нуждаят от допълнителни средства, те имат проблем с това, че банките не признават майчинството за доход, тъй като считат, че майчинството е неприкосновено. По този начин банковите дружества възприемат младите майки за хора без подходящ вид възнаграждение, от което да могат да погасяват отпуснатите средства.

Какви са алтернативите?

Всъщност има опция за усвояване на заем от жени в майчинство и това са нецелевите бързи заеми на кредитните компании. В случай, че жена в майчинство се нуждае спешно от средства, тя може да кандидатства във фирмите за онлайн кредитиране. Добро решение е жените да помолят свой партньор, съпруг, близък или приятел да кандидатства вместо тях.

Този вид кредит за жени са бързи, достъпни и гъвкави. Те се предлагат и онлайн, като за тях не са необходими никакви документи. Достатъчно е кандидатките да имат валиден документ за самоличност, да са пълнолетни и да са български гражданин. Само за няколко часа, докато бебето спи, жените могат да сравнят цените на различните кредити, предлагани от фирмите и да кандидатстват за бърз заем. Одобрението се получава до минути, а до няколко часа парите могат да се получат в брой, на касите на Изи Пей или по банков път.

Потребителски заеми за жени в майчинство

Може да разгледате в Интернет за потребителски заеми за майки от небанкови и банкови институции. Тук отново, ако е невъзможно титуляр да бъде майката, може да стане бащата.

Заеми за студентки майки

Проучете какви са опциите за нецелеви студентски заеми от държавни и частни банки или сравнете цените на бързите заеми за жени в отпуск по майчинство.

Още: кредити за самотни майки, кредитна карта по време на майчинство