Пари на заем без поръчител

Бързи и потребителски кредити

Пари на заем без поръчител

В България бързите онлайн кредити са станали много популярни още от появата им. Те дори вече са по-известни като „кредити само с лична карта“. Както всяка банкова транзакция, бързите заеми без поръчител имат предимства и недостатъци. Сред предимствата са достъпността и скоростта, с които може да се получи такъв кредит в случай на извънредна финансова ситуация. Недостатъците са свързани с по-високите разходи и лихви, поради по-високия риск, който заемодателят поема поради липсата на обезпечение или поръчител. И накрая, разходите, които клиента плаща все пак са разумни, лихвата е непроменлива за целия период на погасяване, така че всички участници в сделката да са удовлетворени. Когато човек тегли за първи път заем от фирма, първият заем обикновено е безплатен, т.е. с 0% лива, но срокът му не надвишава 1 месец.

За да получите бърз небанков кредит без залог или поръчител, първо трябва да се уверите, че отговаряте на условията на кредитната компания. Често всички фирми определят едни и същи общи условия за своите клиенти:

– Валидна лична карта;

– Възраст над 18/21 години (в някои случаи възрастта се увеличава до 24 години)

– Доказателство за месечен доход чрез банково извлечение от сметка или друг документ, който да доказва доходите.

Добре е да бъдете внимателни и предпазливи при избора на подходящата фирма. Когато се уверите, че отговаряте на изискванията на избраната от вас фирма, следващата стъпка е да изберете най-подходящия за вас кредитен продукт. През повечето време рекламите не са най-подходящият начин за сравенение на възможностите на кредитния пазар от клиентите. Всички компании вече имат сайт с изчерпателна информация за техните политика и общи правила, така че е най-добре да се консултирате с тях, преди да вземете решение. След като сте избрали правилната компания, остава само да изберете кой е най-подходящия за вас метод за кандидатстване за кредит. За щастие, можете да избирате от широк спектър от опции: онлайн заявка, по телефона или чрез посещение във филиал на фирмата.