Пари на заем без поръчител

Бързи и потребителски кредити

Пари на заем без поръчител

В България бързите онлайн кредити са станали много популярни още от появата им. Те дори вече са по-известни като „кредити само с лична карта“. Както всяка банкова транзакция, бързите заеми без поръчител имат предимства и недостатъци. Сред предимствата са достъпността и скоростта, с които може да се получи такъв кредит в случай на извънредна финансова ситуация. Недостатъците са свързани с по-високите разходи и лихви, поради по-високия риск, който заемодателят поема поради липсата на обезпечение или поръчител. И накрая, разходите, които клиента плаща все пак са разумни, лихвата е непроменлива за целия период на погасяване, така че всички участници в сделката да са удовлетворени. Когато човек тегли за първи път заем от фирма, първият заем обикновено е безплатен, т.е. с 0% лива, но срокът му не надвишава 1 месец.

Онлайн кредит без поръчител

За да получите бърз небанков кредит без залог или поръчител, първо трябва да се уверите, че отговаряте на условията на кредитната компания. Често всички фирми определят едни и същи общи условия за своите клиенти:

– Валидна лична карта;

– Възраст над 18/21 години (в някои случаи възрастта се увеличава до 24 години)

– Доказателство за месечен доход чрез банково извлечение от сметка или друг документ, който да доказва доходите.

Добре е да бъдете внимателни и предпазливи при избора на подходящата фирма. Когато се уверите, че отговаряте на изискванията на избраната от вас фирма, следващата стъпка е да изберете най-подходящия за вас кредитен продукт. През повечето време рекламите не са най-подходящият начин за сравенение на възможностите на кредитния пазар от клиентите. Всички компании вече имат сайт с изчерпателна информация за техните политика и общи правила, така че е най-добре да се консултирате с тях, преди да вземете решение. След като сте избрали правилната компания, остава само да изберете кой е най-подходящия за вас метод за кандидатстване за кредит. За щастие, можете да избирате от широк спектър от опции: онлайн заявка, по телефона или чрез посещение във филиал на фирмата.