Потребителски кредит

Бързи и потребителски кредити

Потребителски кредит – сравни и кандидатствай онлайн

Един от най-разпространените кредити е потребителският. Защо е така? Защото при този вид кредит не винаги се изисква обезпечаване или пък поръчител. Потребителският кредит се ползва за покриване на всякакви разходи, били те текущи или не от ежедневието. За него може да кажем още, че е нецелеви, т.е може да се ползва за всякакви цели. Този вид кредит обаче се води рисков. Това определя лихвата му като по-висока. Затова е добре да обмислите нещата преди да предприемете каквото и да било.

krediti-online-byrzi

Като начало си съставете  план за действие. Помислете си за целта на желания кредит, поинтересувайте се изискат ли се някакви гаранции по този него. Проучете как се формира лихвата, какви са таксите? Каква част от доходите ви ще отива за погасяване на кредита и какви са изискванията при кандидатстване? Има ли застраховка по кредита? Помислете по всичко това и после разгледайте различните оферти.

Обикновено потребителският кредит е с по-малък размер от ипотечния например. Сумата се определя от това кредита ще бъде ли покрит със залог и ще има ли поръчители. Обичайно при потребителския кредит най-високата сума е до 20 000 лева. Периодът на погасяване също е по-кратък от този на другите кредити. За сметка на това, лихвеният процент е по-висок. Банките предлагат възможност да се обвържат с вашата фирма и работодател, с вашето държавно учреждение или организация, които гарантират за вас като работник. Тогава има възможност за по-ниска лихва и по –лесно отпускане. Често условие за това е част от вашата заплата да отива директно в банката.

Преди да кандидатствате за потребителски кредит в дадена банка проверете налична ли е подобна възможност. Потребителският кредит с поръчител може да бъде с един или няколко поръчители. За поръчителите също има условия. Условията обаче за  възраст, месечен доход и тип заетост остават.