Револвиращ кредит

Бързи и потребителски кредити

Револвиращ кредит

Револвиращият  кредит не е много широко познат в България, но със сигурност може да ви бъде от полза след като се запознаете с неговите особености и какво всъщност представлява.

Револвиращият кредит е определен вид заем, осигуряващ  достъп до конкретна сума пари на кредитополучателя, докато той не достигнете максималната позволена сума или иначе казано кредитния лимит. От размера на този вид кредит можете да изберете да се възползвате изцяло или частично, като изтеглите цялата сума или тази, която ви е необходима.  Характерно също така за револвиращия заем е, че потребителят е длъжен да заплати съответната лихва, но само върху изразходваната част. Кредитополучателя има възможността неограничено да усвоява парите по получения заем, в зависимост от неговите потребности или необходимост.

Известен още като възобновяем или отворен заем, този кредит се характеризира и с това, че не подлежи на определен краен срок за неговото погасяване. Периодът на изплащане може да бъде различен, както и да се променя. Типично за револвиращия кредит е и това, че за одобрение кредитополучателите не е наложително да се обвързват с направата на конкретна покупка (автомобил, жилище и др.). 

Какви са предимствата на отворения кредит?

Едно от най-добрите преимущества на възобновяемия кредит е, че ви спестява време, защото не е необходимо да кандидатствате за нов кредит всеки път, когато ви е необходим.  Също така той не  е обвързан с точно фиксирани месечни вноски, което ви предоставя възможността сами да определяте покриването на вашите задължения. В случай, че ви бъде отпуснат револвиращ кредит, но нямате нужда от неговото използване, не би трябвало да ви бъде начислена съответната лихва.

Освен положителните черти на отворения кредит трябва да отбележим и някои отрицателни особености, за които е важно да внимавате. В случай на използвана част от кредита и нередовно покриване на дяловете, банката има правото да блокира сметката ви, след което няма да можете да я използвате. Неизплащането на минималната месечна вноска, може да доведе до неприятни санкции. Освен това лихвените проценти по този вид заем обикновено са по-високи, в сравнение с потребителските кредити.

Достъпът до револвиращ кредит със сигурност може много да ви помогне при управлението на месечните финанси, както и да се справите по-лесно с неочаквана ситуация, за която ви е необходима конкретна сума пари.