Рефинансиране на кредит

Бързи и потребителски кредити

Рефинансиране на кредит

Рефинансиране на кредит от банка или небанкова институция

Теглили сте кредит, който е бил с изгодни за вас условия. Нещата обаче се променят и договорените между вас и банката условия вече не са  добри. Всички съществуващи банкови кредити могат да бъдат рефинансирани.

krediti-online-byrzi

Какво представлява рефинансирането? То е теглене  на нов кредит или кредити, с които да покриете главницата по съществуващ вече такъв. При този вариан не се изплащат оставащите договорени лихви и такси до края на първоначалния кредит.

В България има много хора, които рефинансират кредитите си с цел да се сдобият с по-ниска лихва докато изтече целият кредит. От рефинансирането има полза, само когато клиентът изменя условията по кредита в своя полза. Намалява срока на изплащането му, без да бъдат увеличавани вноските, определени за всеки месец.

Всъщност рефинансирането се прилага и е оправдано само когато:

1. Тегли се по-голям кредит, за да се погаси по-малък. Обикновено новият кредит е с по-малка месечна вноска и по-лесно се обслужва;

2. Обединяват се няколко кредитни задължения в едно. Това също е с цел да бъдете услеснени максимално. Обединените кредити може да са към различни банки и с различни месечни вноски. Когато банката одобри вашето рефинансиране, тя погасява всички други задължения.

Вие, като клиент, трябва да отговаряте на изискванията на банката, които са важни за новия кредит. Преди да ви отпусне пари, банката проверява кредитното ви досие. Това досие определя вашата корекност. Кредитната ви история е много важна за рефинансирането на кредита ви. Кредитната ви история показва какви задължения имате, как сте ги погасявали, платени или неплатени вноски. Вие също може да проверите кредитната си история чрез заявление по образец на БНБ. При нередност трябва да информирате, за да се нанесът нужните промени. Когато кредитната ви история е лоша, банката рискува с вас и затова при рефинансиране лихвата ви е по-висока. При лоша кредитна история също така, трябва добре да  пресметнете всичко и да решите дали даденото ви от банката предложение за рефинансиране е изгодно за вас.

Рефинансирането с ПРОВИДЕНТ Е ПО-ЛЕСНО 🙂