Списък на фирми за бързи кредити

Бързи и потребителски кредити

Списък на фирми за бързи кредити

Списък на фирмите регистрирани в БНБ за отпускане на бързи кредити

БНБ поддържа публична база данни, наречена Регистър на кредитните посредници. Официално регистрираните кредитни компании се включват в този списък на основание чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Там фигурират и заличените кредитни компании, включително и основанията за заличаването им. Съгласно същия член там са включени и кредитори от Европейския съюз, за които БНБ е информирана, че ще оперират на територията на страната директно или чрез филиал.

Какво включват качествените услуги на водещите фирми?

Когато говорим за водещите небанкови дружества и високото качество на техните услуги, на първо място, говорим уменията и качествата за интелигентните и обучени хора, които стоят зад тези фирми.

Бързите кредити от финансови институции са гъвкави и адаптирани към клиента. Извънредните ситуации са непредсказуеми. Никой не ви предупреждава, че колата ви ще се развали или че вашата отоплителна система ще спре да работи.

Гъвкавостта, за която говорим в случая с небанковите компании, стига дотам, че повечето от тях предоставят достъпни кредити чрез попълване на лесна онлайн форма и само с лична карта. Кредитната оценка, която се прави и въз основа на тази информация, предавана онлайн, се получава много лесно и бързо до минути.

По този начин, с вашия телефон, таблет или свързан с интернет компютър, можете бързо и лесно да поискате парите, които са ви необходими за покриване на разходите ви. Когато обаче казваме, че тези онлайн заеми, като бързите кредити до заплата или на вноски, са достъпни, ние също така отчитаме лекотата, с която можете да ги вземете. Ето защо можем да кажем, че критериите за допустимост са много по-малко, отколкото ако сте кандидатствали за подобен вид заем от банка.

Мисията на нашата електронна платформа е да помогне на хората да заемат пари онлайн отговорно и да даде възможност на всички клиенти да се възползват от предимствата на небанковите онлайн заеми. Разгледайте нашия списък със специално селектирани кредитни посредници и изберете най-подходящата сделка за вас. Кандидатствайте от нашата платформа сега изцяло онлайн с бутона Заяви.