Категория: Кредитни продукти

Бързи и потребителски кредити

Бърз заем, за плащане на сметка за ток

Кредит за ток, вода или други битови сметки Спешни пари на заем отпускта фирмите за бързи кредити на българските потребители за покриване на техните месечни сметки за ток, вода, парно, интернет, телефон и други. Статистиката сочи, че у нас всеки трети онлайн кредит представлява именно кредит за битови сметки. Най-често този вид креити са с …

Заем срещу запис на заповед

Заем срещу запис на заповед е вид заем, при който обезпечението е писмения документ, наречен заповед, който съдържа категоричното обещание за връщане на сумата на кредитора Какво представлява кредит срещу запис на заповед Запис на заповед е много важен документ, който пред банките играе роля на гаранция, че клиента ще върне средствата в посочения в …

Микрокредитиране

В публичното пространство у нас все по-често се споменава т.н. микрокредитиране. Поради иконмически трудности, понякога хората търсят кредити с незначителна сума. Този пост ще обясни какво представлява микрокредитирането и какви капани носи. Четете внимателно Като с всяко нещо, така и с него, следва да се отнасяте предпазливо. Преди да сключите договор за кредит, дори да …

Кредити при развод

Какво става с кредита при развод Животът е това, което ни се случва без да сме го планирали. Семействата често теглят кредити и обикновено хората не мислят какво ще се случи с тези задължения, ако се стигне до развод. Значителен е броят на хората, които не знаят какво ще се случи с ангажимента към банката …

Кредит по време на майчинство

Пари на заем за майки и за бременни Искам кредит, но съм в майчинство? Жените, които получават обезщетение по майчинство изпитват големи трудности при получаване на заем от банка. Когато се нуждаят от допълнителни средства, те имат проблем с това, че банките не признават майчинството за доход, тъй като считат, че майчинството е неприкосновено. По …

Кредит в левове или кредит в евро?

Какъв кредит да изберем – кредит в евро или лева? Обикновено, при теглене на заем, на хората им се налага да посочат валута, в която желаят да бъде. Кредитите в евро са много популярни заради по-изгодните лихви. Ипотечни заеми Възниква въпроса, да теглим ли заемите си в европейска валута, след като при нея лихвите са …

Kредит с фиксирана лихва за целия период

Какво всъщност означава понятието кредит с фиксирана лихва? Известно е, че когато теглим кредит, освен основната получена сума, която се нарича главница, ние дължим и съответната лихва. В различните видове заеми тази лихва може да бъде както фиксирана, така и плаваща. В първия случай сумата е точно определена и не търпи промени във времето. През …

Кредит срещу ипотека на къща или жилище

Заем с гаранция на имот Кредитните услуги в днешно време са изключително разнообразни в България. Различни финансови институции като банки и компания за кредити, могат да ви предоставят желаният заем, като повечето биват наблюдавани и са под контрола на БНБ.  Това е добре за нас потребителите, защото получаваме сигурност и знаем, че фирмите няма да …

Бързи кредити без лихва / 0%

Търсите безлихвен първи кредит за 1 месец Кредисимо е компания, която разглежда всеки индивидуален клиент по персонален начин, опитвайки са да разбере какви са неговите потребности. Кандидатстването за бързи и лесни кредити изцяло онлайн от Кредисимо става лесно, бързо и удобно от каквото и да е фиксирано или мобилно устройство от всяка точка на страната. Всеки клиент може да кандидатства …

Рефинансиране на кредит без поръчител

Рефинансиране на кредити без поръчители без доходи на задължения към други кредитори Някои услуги са по предлагани и рекламирани от фирмите и банките отколкото други услуги. Една такава е рефинансирането на кредит. Много често това е спасителен план, когато хората са останали без пари. Тегленето на бързия заем, означава бързи и свежи пари, с които …