EasyCredit

Бързи и потребителски кредити

EasyCredit

   

 

Компания: Easycredit
Пример: ГПР по заем от 1000 лв. за срок от 6 месеца е 49.02%.
ГПР зависи от срока и ползваната сума.
ГЛП по заем от 1000 лв. за срок от 6 месеца е 40 %.
Годишният лихвен процент е фиксиран за целия срок и не се променя.
     

 

  • Минимална сума 200
  • Максимална сума 8000