Kредит с фиксирана лихва за целия период

Бързи и потребителски кредити

Kредит с фиксирана лихва за целия период


Какво всъщност означава понятието кредит с фиксирана лихва? Известно е, че когато теглим кредит, освен основната получена сума, която се нарича главница, ние дължим и съответната лихва. В различните видове заеми тази лихва може да бъде както фиксирана, така и плаваща. В първия случай сумата е точно определена и не търпи промени във времето. През целия период на издължаване на задължението, тази лихва е една и съща и си остава непроменена, освен в случаите, когато клиентът сам реши да поиска смяна на условията поради някаква причина.

Дали е изгодно това за всички, които са изтеглили кредит или имат намерение да направят това? От една страна, добре е да сте наясно с вноските по задължението си още от самото начало на изплащането, защото по този начин ще можете да планирате по-добре вашия бюджет и да не се налага да търпите неприятни изненади. В същото време обаче, фиксираната лихва в един момент може да стане неизходна. Това се случва, когато при спад на лихвените нива, лихвите на пазара поевтиняват, но тъй като вашият кредит е с фиксирана лихва, това няма как да се отрази благоприятно на вашите погасителни вноски.

От друга страна, така наречената плаваща лихва по кредитите се формира на базата на пазарен индекс, който може да претърпи промени когато има раздвижване на лихвения пазар. Когато това движение е низходящо, кредитополучателят е в изгодна позиция и неговата погасителна вноска автоматично се намаля. И обратно, ако движението е с тенденция към повишаване, то вие бихте могли да сте на загуба от оскъпяването на лихвата по кредита. Плаващата лихва е добро решение, ако бихте могли със сравнително добра точност да предвидите как биха варирали промените на лихвения пазар. Във всеки друг случай фиксираната лихва по вашия кредит е за предпочитане, тъй като ще ви гарантира по-голяма сигурност и яснота при неговото изплащане във времето.

Източник: Провидент